Madsen og Brekke har kunder i hele Haugesundregionen og i Sunnhordland

Madsen og Brekke får nye eiere

Madsen og Brekke AS får nye eiere, og spisser seg mot offshore-, subsea- og fornybarmarkedet. Eierskiftet vil gi selskapets kunder tilgang til internasjonale kandidater, i tillegg til økt nasjonal og internasjonal spisskompetanse.

Nye eiere er Freddy Knutsen, Odd Kåre Øygarden og Tore Meinert. De tre er allerede godt kjente navn fra regionens næringsliv, og fra bransjene Madsen og Brekke nå rustes opp mot. Knutsen og Øygarden har i dag sitt daglige virke i det teknologitunge subseaselskapet RTS AS på Karmøy, og Meinert kommer fra stillingen som administrerende direktør i energiselskapet Nærenergi i Tysvær. Meinert går inn som ny daglig leder i Madsen og Brekke.

Ny markedssituasjon

De nye eierne ser gode muligheter i utleie- og rekrutteringsmarkedet og bringer til bordet tung internasjonal bransjekunnskap og industriell erfaring.

– Etter oljenedturen er bedriftene blitt mye mer kostnadsbevisste og ser fordeler ved å fokusere på egen kjernevirksomhet ved å kjøpe tjenester av andre, sier Meinert.

– Samtidig betinger markedet at en har spisskompetanse og kan bransjen, derfor vil vi øke vårt fokus på utleie av offshore- og subsea personell, samt ingeniører til den sterkt voksende fornybare energibransjen. Vi ser også en sterk etterspørsel etter kompetente salgsingeniører og unge talenter, supplerer Knutsen.

Lokalt eierskap

Det lokale utleie- og rekrutteringsselskapet ble etablert for 11 år siden av de to gründerne Bjørn Oddvar Madsen og Øystein Krohn Brekke. Brekke vil fortsatt være tilknyttet selskapet som seniorrådgiver. Selskapets rådgivere er DNV GL sertifiserte, og har lang erfaring fra bransjen. Dette sikrer kvalitet og kompetanse, øker treffsikkerhet og økonomisk gevinst for rekrutterende virksomheter, samt sikrer etisk og profesjonell behandling av kandidater.

Med nye lokale eiere, befester Madsen og Brekke sin allerede sterke posisjon i Haugesundregionen.

– Det er fordeler i dagens konkurransesituasjon å ha lokale eiere og en flat struktur. Endringstakten er stor ute i markedet og Madsen og Brekke har, med sitt lokale eierskap, alltid hatt en sterk posisjon på Haugalandet. Det skal vi bygge videre på, sier Øygarden.