Utleie av personell

Bedrifter har i perioder behov for midlertidig personell. Dette kan skyldes bl.a. sykefravær, permisjoner, prosjekter og sesongarbeid. Når dette behovet oppstår, kan vi tilby utleie av kvalifisert personell.

Vi har lang erfaring med utleie av personell til ulike bransjer innenfor ulike fagområder. Våre konsulenter blir ansatt hos oss og utleid til bedriften. Vi har personalansvaret for den ansatte, og ansvar for utbetaling av lønn, skatt, arbeidsgiveravgift, feriepenger, helligdagsgodtgjørelse m.m.

Kandidater som vi presenterer for aktuelle oppdrag er kvalitetssikret av oss gjennom intervjuer, referansesjekk og eventuelt evne- og personlighetstester. Vi vektlegger at kandidat har rett kompetanse for den jobben som skal utføres og at vedkommende vil passe inn i selskapets organisasjon.

I oppdragsperioden har vi tett oppfølging både av dere som kunde og innleid konsulent. Vi er alltid tilgjengelig dersom det skulle være noe, og er opptatt av at både dere som kunde får rett kandidat og at vår konsulent trives i oppdraget i din bedrift. Etter mange år i bransjen, er vår erfaring at mange av våre konsulenter går inn i fast jobb i bedriften de er innleid til, dette viser at vi i stor grad lykkes i å finne «rett kandidat»

Utleie av personell Sunnhordland
Utleie av personell i Haugesund