Rekruttering

Å ansette en ny medarbeider er en viktig beslutning både for bedriften og for den nyansatte. Økonomisk er det en stor investering, og det kan være kostbart å gjøre en feilansettelse. Det er også en prosess med store konsekvenser for den nyansatte. For å sikre best mulig treff i ansettelsen er det viktig å gjøre en grundig og systematisk prosess.

Våre ansatte har lang erfaring innen rekruttering og utvelgelse av ledere, fagspesialister og medarbeider til faste stillinger. Vi bistår kunden i hele rekrutteringsprosessen fra a-å, og vil gjøre vårt for å sikre et best mulig resultat. Det er ingen garanti for å unngå feilansettelser, men bruk av gode metoder gir økt treffsikkerhet.

En rekrutteringsprosess går over flere faser, og gode rekrutteringer forutsetter at alle faser utføres på en kompetent måte.

Stillingsbeskrivelse

Grunnlaget for å gjøre en vellykket rekruttering starter med en grundig stillingsanalyse med påfølgende stillings- og kravbeskrivelse. Det er en forutsetning for den videre prosessen at vi vet hva vi er på jakt etter.

Kandidattilfang

I søk etter aktuelle kandidater, benyttes ulike kanaler som bl.a. vår egen CV-database, LinkedIn, Facebook, Instagram og andre utvalgte mediekanaler. Sammen med kunden lager vi en rekrutteringsplan for hvordan vi best mulig skal nå de aktuelle søkerne.

Utvelgelse

I utvelgelsesprosessen benytter vi metoder som gjennom forskning og erfaring har vist seg å best mulig kunne forutsi kandidatens jobbprestasjon. Gjennom de ulike metodene kartlegges kandidatens kompetanse, personlige egenskaper og motivasjon for best mulig å matche dette mot ønsket kompetanseprofil. Vi bruker bl.a. evne- og personlighetstester, strukturert intervju, referanseintervju og evt. caseoppgaver.

Vi bruker det anerkjente og DNV-sertifiserte testbatteriet til Cut-e.

Rekruttering Haugesund
Rekruttering i Sunnhordland