Rådgivning

Karriereakselerator

Det er mange grunner til å ønske seg videre i arbeidslivet; det kan være ufrivillig ifm nedbemanning, det kan være søken etter en jobb som gir mer mening, at en føler seg fastlåst uten tilfredsstillende oppgaver og utvikling, en vil finne en jobb som er mer i tråd med utdannelsen, ønske om større faglige utfordringer, behov for å bytte yrke osv.

Karriereakselerator er vårt tilbud til privatpersoner som ønsker bistand til å komme videre i karrieren. Vi gir deg innsikten du trenger for å ta kontroll over egen karriere, bli en mer attraktiv arbeidstaker og få den neste jobben. Les mer om vårt gjeldende tilbud for privatpersoner her.

Nedbemanning og karriereendring

Madsen og Brekke tilbyr bedrifter og ansatte støtte i forbindelse med nedbemanningsprosesser. Vi er en aktiv partner som bidrar til det viktigste for den enkelte, nemlig å finne en ny meningsfylt og utviklende jobb.

Programmet inneholder blant annet kartleggingssamtale for å utvide mulighetsområde for den enkelte, kvalitetssikring av CV/jobbsøknader, personlighetstest, intervjutrening, jobbsøkerkurs, nettverksbygging og tett oppfølgning. Programmet kan tilpasses etter behov og ønske.

Nedbemanning og karriereendring Haugesund