Stilling:
VA konsulent

Kunde:
Karmøy kommune

Arbeidssted:
Kopervik

Stillingstype:
Heltid

Søknadsfrist:
17. mars.2019

Bransje:
Kommune

Ref. nr.:
4031854638
 

Kort om kunden

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med mer enn 42 000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester.

I kommunen er det ca 3000 ansatte i hel- og deltidsstillinger og kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon.

Karmøy kommune – kommunen som vil at du skal lykkes.

Kontaktpersoner

Elin Therese Storesund
Teamleder vann og avløp drift
+47 528 57 401
+47 930 12 691
ets@karmoy.kommune.no

Siw Anita Thorsen
Vann, avløp og renovasjonssjef
+47 528 57 361
+47 911 75 799
sat@karmoy.kommune.no

Søk på Stillingen

Karmøy kommune søker VA konsulent

VA konsulent
Karmøy kommune

Karmøy Kommune

Vi søker VA konsulent kart og saksbehandling. Stillingen er plassert i Sektor vann, avløp og renovasjon i teknisk etat. Sektoren har ansvaret for utbygging og drift av kommunens vann- og avløpsanlegg og renovasjonstjenesten i kommunen.

Samfunnet er helt avhengig av gode og sikre vann- og avløpstjenester for å fungere. Vår oppgave er å sørge for at dette blir gjennomført på en bærekraftig og best mulig måte. Karmøy kommune har vedtatt hovedplan for Avløp. Hovedplanen inneholder en omfattende handlingsplan med utskiftninger og oppgraderinger av kommunens avløpsanlegg. Videre vil det bli utarbeidet ny hovedplan for vann i 2019. Kommunen skal bli heldigital innen 2020.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Ajourhold av kommunens ledningskart herunder innlegging av gamle/nye ledninger og annet va anlegg. 
 • GPS innmåling i felt av egne anlegg. 
 • Saksbehandling og oppfølging av rørleggermeldinger, forsikringssaker, gravesøknader mm.
 • Bidra til effektivisering og nyutvikling, eksempelvis videreutvikling av eksisterende kartsystem.
 • Teknisk hjelp til utbyggere.
 • Dialog og veiledning overfor kommunens innbyggere.

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdanning på bachelor nivå, relevant arbeidserfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • Erfaring med bruk av relevante dataverktøy og da spesielt innenfor ledningskartverk.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Det er ønskelig at søker disponerer egen bil.

Personlige egenskaper

Vi vektlegger evne til:

 • samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstilling
 • å jobbe målrettet, systematisk og resultatorientert
 • å gi og ta imot veiledning
 • å arbeide selvstendig og strukturert

Vi tilbyr

 • faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • generelle lønnsplasseringer i henhold til Hovedtariffavtalen