Stillinger:
Forretningsutvikler

Arbeidsgiver:
Rogaland Ressurssenter AS

Arbeidsstad:
 Avaldsnes, Karmøy og på Gründerloftet i Haugesund

Stillingstype:
Heltid

Søknadsfrist:
29.01.2023

Ref. nr.:
4602395771

Kort om oss

Rogaland Ressurssenter AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for nyskaping og vekst på Haugalandet. Selskapet er eid av lokalt næringsliv, banker og kommuner, og er operatør for det nasjonale Næringshageprogrammet for næringslivet i 6 kommuner på Haugalandet. Gjennom Næringshageprogrammet bistår vi gründere og etablert næringsliv med vekst-, utvikling- og omstillingsoppgaver. Selskapet har pr i dag 4 ansatte. 

 • Vi hjelper bedrifter i innovasjons- og utviklingsprosjekt
 • Vi legger til rette for møteplasser og oppfordrer til nettverksbygging
 • Vi bidrar til kompetanseheving for næringslivet
 • Vi kobler mennesker og bedrifter vi tror vil ha nytte og glede av hverandre
 • Vi arrangerer møter, seminar og kurs
 • Vi veileder gründere og nyetablerte

Se også www.rrs.no for mer informasjon. 

Kontaktpersoner

Brit Skjølingstad

Brit Skjølingstad
Seniorrådgiver,
Madsen og Brekke
+47 902 73 340
bs@madsenbrekke.no
LinkedIn

Ann Kristin Helgeland

Ann Kristin Helgeland
Daglig leder,
Rogaland ressurssenter
+47 456 14 565
anne.helgeland@rrs.no

Bjørn Oddvar Madsen
Styreleder,
Rogaland ressurssenter
+47 970 40 012
madsen@rrs.no

Søk på stillingen

Rogaland Ressurssenter AS søker
Forretningsutvikler

Forretningsutvikler

Rogaland Ressurssenter

Rogaland Ressurssenter er i vekst og ser etter en forretningsutvikler med interesse for innovasjon og entreprenørskap.

Som forretningsutvikler vil du jobbe med spennende innovasjons- og utviklingsarbeid for næringslivet i hele regionen. Det betyr at du skal arbeide tett sammen med næringslivet, identifisere nye muligheter og samtidig være en god partner når planer og strategier skal gjennomføres.
Rogaland Ressurssenter AS (RRS) er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for vekst og nyskaping for og i næringslivet på Haugalandet. Vårt mål er å bidra til innovasjon og økonomisk vekst for regionens næringsliv med det mål å skape og sikre flere arbeidsplasser. RRS deltar i det nasjonale næringshageprogrammet, og er en av 40 næringshager i landet som er Siva-partner og godkjent utviklingsselskap. Hovedaktiviteten er bedriftsutviklings-tjenester for eksisterende bedrifter og nye virksomheter. I tillegg legger vi til rette for gode møteplasser, kurs og kompetanseheving for næringslivet.

Vi initierer og gjennomfører også utviklingsprosjekter i samarbeid med næringsliv og det offentlige. Vi ønsker å inspirere og motivere bedrifter til å tenke nytt og innovativt, og finne nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet. Vi har i vårt arbeid stort fokus på bærekraft, digitalisering, internasjonalisering og økt bruk av FoU. Rogaland Ressurssenter har fått fornyet 10 års avtale med Siva og vi trenger flere flinke folk, og lyser nå ut en ledig stilling som forretningsutvikler. 

Arbeidsoppgaver:

 • Forretningsutvikling og bedriftsrådgivning for etablerte virksomheter og oppstartsbedrifter
 • Identifisere, iverksette og gjennomføre innovasjonsprosjekter sammen med bedriftene
 • Prosjektledelse
 • Legge til rette for nettverksbygging og møteplasser
 • Styrke og utvikle selskapets kommersielle tjenester
 • Markedsarbeid for å skape nye prosjekter sammen med teamet i næringshagen og eksterne samarbeidsparter

Kvalifikasjoner:

 • Vi ser gjerne at du har erfaring innenfor innovasjons- og endringsprosesser, forretningsutvikling og prosjektledelse (gjerne som gründer eller leder i et privat selskap)
 • Du har forretningsteft, er løsningsorientert og kan bidra til utvikling for gründere og eksisterende bedrifter
 • Du har høyere, relevant utdanning
 • Du har forståelse for viktigheten av grønn omstilling og det digitale skiftet
 • Du er god til å kommunisere skriftlig og muntlig og har gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert, initiativrik og selvstendig og kan motivere til utviklingsarbeid
 • Har analytiske evner, ser muligheter og liker å skape varige verdier
 • Du er en lagspiller, som er god på relasjonsbygging og ønsker å lykkes sammen med andre

Vi tilbyr:

 • Hos oss vil du få utfordrende og spennende oppgaver i et miljø preget av nyskaping og profesjonalitet
 • Du vil få mulighet til å bidra slik at andre lykkes
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksible arbeidstidsordninger
 • Hos oss vil du inngå i et sterkt team og ha en allsidig rolle med gode utviklingsmuligheter, og du vil i stor grad kunne påvirke din egen arbeidshverdag

Vi har kontorer på Avaldsnes, Karmøy og på Gründerloftet i Haugesund. En del reising i regionen må medregnes og søker bør derfor disponere egen bil.